Sun. Oct 1st, 2023

Érettségi, 2020. A magyar nyelven tanulók eredményei

A 2020-as érettségi vizsgákon országosan 107 213 diák szerzett oklevelet, a nyári vizsgaidőszak hivatalos sikerességi rátája 64,5%-os, az őszi pótérettségié 34,1%-os. A magyar nyelven tanulók közül 4518-an vizsgáztak eredményesen, a sikerességi arányuk 62,1, illetve 32,1%-os. Az alacsonyabb sikerességi ráták ellenére a magyar nyelven tanulók hasonló arányban szereztek érettségi diplomát, mint a teljes romániai diákpopuláció, a sikeresen érettségizők körében az arányuk 4,2%-os. A magyarul érettségizők fokozatosan ledolgozzák hátrányukat, a gyengébb teljesítményt magasabb motivációjuk és kitartásuk ellensúlyozza: nagyobb arányba iratkoznak be, vesznek részt, illetve próbálkoznak ősszel is az érettségi vizsgán.

A nyári és őszi vizsgaidőszak összevont eredményei alapján az aktuális évfolyam nappali tagozatos magyar nyelven érettségizőinek román nyelv és irodalom osztályzatai gyengék, viszont matematikából, választható tantárgyakból enyhén jobban teljesítettek, mint az országos átlag. A lemaradás a filológiai, a szakközépiskolai, a sport- és a művészeti osztályokban jelentős, a természettudományi és a matematika–informatika profilú magyar tagozatok diákjai az országos átlag felett teljesítettek.