Thu. May 30th, 2024

Eredményeket csak együtt, összefogás által érhetünk el

December 6-án tartják a parlamenti választásokat. Az elmúlt mandátumról, a megvalósításokról, az RMDSZ jövőbeli terveiről Seres Dénes parlamenti képviselő számolt be.

 

Az elmúlt négy év

Egy rendhagyó mandátum áll mögöttünk, hiszen a mandátum elején a parlamenti többség felkérte az RMDSZ-t, hogy vállaljon kormányzási feladatkört. Nem egyeztünk bele, hiszen a szociáldemokrata párt az ALDE-val már eleve többségben volt, ezért egy ideig csak parlamenti szinten támogattuk a többségben lévő kormányzati pártokat. Ezalatt próbáltunk olyan kérdéseket napirendre tenni, amelyek fontosak voltak a magyar közösség számára. Ilyen volt az oktatás terén a magyar tannyelvű osztályok megmaradása, az összevont osztályok kérdése és a román nyelv oktatása.

 

Harcoltunk a Szilágy megyei egészségügy fejlesztéséért

Az egészségügyi helyzet felmérése és ennek fejlődése prioritásnak számított, ezért Szilágy megyében az RMDSZ és a magam kezdeményezésére bővítettük és korszerűsítettük a sürgősségi kórházat. Jelentős anyagi támogatást tudtunk kieszközölni a kormány részéről, mivel a megyei kórház Szilágy megye egyedüli nagykórháza, a betegek száma nagyon nagy, és hogy lakosaink itthon kezeltet­hessék magukat, meg kellett teremteni a kedvező lehetőségeket, a minőségi orvosi ellátást és kezelést.

 

Községeink nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években

Egy másik szempont volt a községeink fejlesztése, hiszen évekkel ezelőtt beindult a Szilágy megyei falvak mo­dernizációja, sok mindent sikerült megvalósítani, főleg a szolgáltatások terén, lásd a csatornázást, vízellátást, útépítést, középületek rendbetételét, és lehetne még sorolni. Ezek olyan kihívások voltak, aminek mi eleget kellett tegyünk. A parlamentben próbáltuk módosítani a vidékfejlesztési programot, és sikerült bevinni a gázrendszer bővítését is. Ezt elfogadta a parlament, ezáltal a következőkben a programok között szerepel majd a gázrendszer fejlesztése. Ez egy nagyon fontos kérdés itt Szilágy megyében, mert nagyon jól tudjuk, hogy a fűtési lehetőségek, a fakitermelés nehéz helyzetbe viheti a közösséget. Az egyik kihívás az elkövetkezendő négy évben ezt megoldani, kivitelezni. Ez egy másik kihívás lesz, hiszen pályázni kell, a közigazgatási egységeknek szövetkezniük kell, mert a költségeket meg kell osztani annak érdekében, hogy sikeres legyen a pályázat.

 

Fontos a digitalizáció bevezetése a közigazgatásban

Számos téren próbáltunk eredményeket elérni, mind a nyelvhasználat, mind közigazgatás terén, próbáltuk a digitalizációt bevezetni, a bürokráciát csökkenteni, hiszen tudjuk, az ügyintézés a közigazgatásban milyen sok időt igényel, még akkor is, ha csak egy engedélyre van szükségünk.

 

Az úzvölgyi katonatemető ügye

A tavaly kiléptünk a kormányzásból az úzvölgyi katonatemető ügye miatt, mert úgy értékeltük, a kormány nem kezelte megfelelően az esetet, ezért a koalíció támogatása megszűnt.

 

Rendezni kell a földügyeket

A következő négy év remélhetőleg sikeres lesz, ha az emberek elmennek szavazni, és támogatják a szövetséget. Fontos lenne a megkezdett munkálatok folytatása, a kataszteri nyilvántartás ügyének megoldása, amin már a napokban is változtattunk a saját kezdeményezésemre, ahhoz hogy egyszerűbbé tegyük a telekkönyvezést, hiszen helyi szinten ez nagyon nagy problémát okoz. Az igénylők nagyrészt visszakapták a földeket, viszont a telek­könyvi nyilvántartást a nemzeti prog­ram által meg kell oldani, ugyanúgy, mint az örökösödési kérdéseket.

Számos megoldandó kérdésre kell megoldást találnunk

Biztosítani kell a helyi közösségek anyagi hátterét, hogy pályázhassa­nak, hiszen sok esetben nagy az önrész, amit nehéz megteremteni. Megoldatlan kérdések vannak még az oktatás terén, az egészségügyi rendszerben, főleg a jelenlegi járvány idején. Most kerülnek felszínre a gondok, bajok, amit meg kell oldani. Ezek mellett fontos a nemzeti identitás megőrzése, a nyelvhasználat, a kultúra ápolása. Nagy kihívásnak állunk elébe, jövőre egy újabb európai program indul el, támogatásokra lehet pályázni, a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e az önkormányzatainkkal mindezt a saját hasznunkra fordítani. Én úgy gondolom, hogy igen, mert az önkormányzati választások alkalmával kiderült, hogy a helyi közösségek nagyon ügyes, rátermett embereket választottak vezetőknek, és remélem, hogy egy komoly csapatmunkával tovább tudjuk vinni azt a fejlődést, azt a modernizációt, amit a Szilágy megyei falvak elkezdtek, és aminek folytatása kell legyen.

Ez a feladatunk, ennek állunk elébe, ezzel a megbízatással megyünk előre. A helyhatósági választások előtt felmértük, hogy a közösségekben mit szeretnének az emberek, és azt figyelembe véve akarunk a kéréseknek eleget tenni. Nagy a kihívás, sok a tennivaló, ezért arra kérem a Szilágy megyeieket, hogy továbbra is bízzanak meg bennünk, a szövetségben, és mi mindent megteszünk, hogy segíthessünk, és eleget tegyünk a megbízásnak.

Kulcsár Mária