Tue. Jun 18th, 2024

Emlékoszlop dr. Petri Mórnak

Petri Mór születésének 155-ik évfordulóján Tasnádszar­vadon rendezett ünnepségen született értelmi döntés, hogy a bu­da­pesti Kerepes-úti sírkertben talál­ható elhagyatott nyughelyén méltó emlékjelet állítunk Petri Mórnak az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zi­lah és Vidéke Fiókszervezetének kez­de­ményezésére.

Reméltük magánszemélyek, intéz­mények, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok önzetlen anyagi támogatásának elnyerését.

Eddig 89 magánszemélytől és intéz­ményektől érkezett anyagi felajánlás, amiből 71-en tartották is adott szavukat. Utolsó (számunkra) örömteli felajánlás a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökétől érkezett, amit külön is megköszönünk.

A fekete márvány obeliszk emlék­oszlop kifaragva (Dimény Miklós krasznai sírkőkészítő műhelyében) felállítása közeledik. Addig is a Magyar Örökség Intézetének jóváhagyását várjuk a síremlék felállítása érdekében, a Kerepes-úti sírkert védett parcelláján.

dr. Bajusz István               Kovács Kuruc János
elnök                                     alelnök