Tue. Mar 5th, 2024

Emlékezés és hagyományőrzés napja Sarmaságon

,,Az ünnepi műsort egy ’56-os dallal kezd­tük meg, majd Lucza Tamás, VII. osztályos tanuló szavalatát hallhat­tuk. A szavalat után Horváth József törté­nelemtanár ünnepi beszéde hangzott el „1956 emlékezete Erdélyben 63 évvel a forradalom után” címmel.

„A hivatalos magyar állam kommu­nis­ta vezetői nem létezőnek tekintették a határain túl élő magyarságot. Romá­ni­ában, Erdélyben, a diktatúra és kisebb­ségi lét kétszeres elnyomásában élő ma­gyar­ságnak azt kellett megtapasztalni, hogy az anyaország kommunista internaciona­lizmusa csak az államiságot ismeri, a nemzetiséget még saját vérei esetében sem.” Ennek ellenére a határon túli magyarok szolidárisak maradtak az anyaországgal szemben, és miért? Azért, mert: „Ha két szóval kell jellemezni 1956 forradalmának hőseit, akkor e két szó így hangzik: hű­­­ség és hősiesség. Hűség a nemzethez és hű­­­ség a szabadsághoz. Ebből származott össze­­­tartozás és önrendelkezés mindenek fölött álló célkitűzése” – mondta Horváth József.

Ez a nap idén egy különleges alkal­mat is rejtegetett magában: „a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége a több évtizedes oktató-ne­ve­lő munka elismeréséül kétévente Ezüst­gyo­pár-díjjal jutalmazza azokat a pedagó­gusokat, akiknek életpályája példaértékű, mun­kás­ságuk, alkotásuk maradandó értéket teremtett. Az RMPSZ megyei és körzeti elnökeinek javaslata alapján az elismerést olyan Romániában élő pedagógusok kap­hatják meg, akiknek kiemelkedő tevé­keny­sége a romániai magyar közoktatás megmaradását, fejlesztését, az anyanyelvű kulturális örökség megtartását szolgálta. Tevékeny­­ségükkel hozzájárultak nem­zeti értékeink megmaradásához.” Megtisztel­tetés számunkra, hogy a Szilágy megyei díjazott nem más, mint községünk nyugalmazott fizikatanára, Katona Béla.”

A hagyományőrző ünnepségről a Szilágyságban olvashatnak.