Mon. Apr 12th, 2021

Elhúzódhatnak a perek az alkotmánybíróság döntését követően, amely szerint az ítélet, csak indoklással együtt hirdethető ki

Elhúzódhatnak a perek az alkotmánybíróság döntését követően, amely szerint az ítélet, csak indoklással együtt hirdethető ki – közölte szerda este a legfelsőbb bíróság elnöke.

Corina Corbu felhívta a törvényhozást, hogy sürgősen hozza összhangba a perrendtartási törvénykönyvet az alkotmánybíróság friss döntésével.

Románia Alkotmánybírósága (CCR) szerdán úgy döntött, hogy a bírói ítéletet annak kihirdetésekor meg kell indokolni.

Corina Corbu rámutat: a jelenlegi joggyakorlat, amely szerint az ítélet indoklását a kihirdetés után legtöbb harminc (esetenként kilencven) nappal kell közzétenni, ellentmond az alkotmánybíróság döntésének, s ezt a legsürgősebben orvosolni kell.

Az alkotmánybíróság szerint a bírói döntés utólagos megindokolása sérti az elítélt személy igazságszolgáltatáshoz és tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.

A testület ezzel helyt adott a büntetőeljárási törvénykönyv azon cikkelye ellen benyújtott óvásnak, amely azt írta elő, hogy a bírói ítéletek indoklását az ítélet kimondása után legtöbb 30 napon belül meg kell fogalmazni.

A büntetőeljárási gyakorlat eddigi formájában – vagyis úgy, hogy az indoklás a büntető ítélet kihirdetése után született meg – sértette az alapvető emberi jogokat és szabadságokat, az egyén igazságszolgáltatáshoz és tisztességes bírói eljáráshoz való jogát. A bírói ítélet végrehajtása úgy, hogy annak megindokolása még nem látott napvilágot, sérti a személyes szabadsághoz, biztonsághoz és emberi méltósághoz való alkotmányos elveket, amelyek a jogállam alapvető értékei – érvel a CCR.

Következésképpen a bírói ítéletet annak kihirdetése napján kell megszövegezni és megindokolni – szögezi le az alkotmánybíróság.

A 30 napos határidőt általában nem tartották be a bírói testületek. Megtörtént az is, hogy a bírák az ítélet kihirdetése után egy évvel indokolták meg döntésüket – derül ki a tájékoztatásból.

agerpres.ro