Wed. May 29th, 2024

Elfogadták a méhészeti törvényt módosító törvénytervezetet

Döntő fórumként elfogadta a Képvi­selő­ház a 221/2017-es törvény­tervezetet, amely módosítja és kiegészíti a 383/2013-as méhészeti törvényt.

A változ­tatások egyebek mellett a hazai termékek helyes cimké­zésére vonatkozik.

Előírja a román szimbó­lumok haszná­latának a tilalmát a helyitől eltérő termékek címkéjén. Rendel­kezik a helyi méhek nagyobb védelméről, olyan projektek és intézkedések támogatása révén, amelyek az állomány genetikai színvo­nalának a növelésére irányul. Utóbbiak sorába illeszkedik a tenyésztési és genealógiai nyilván­tartások fejlesz­tésére és létre­hozására irányuló támogatás az Országos Állat­tenyésztési Ügynök­séghez akkreditált szervezetek és szövetségek által.

A jogszabály az államfői kihirdetést és a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép hatályba.

Sütő Attila