Sun. Oct 1st, 2023

Eléri-e a magyarság aránya a húsz százalékot? – Ez a tétje a népszámlálásnak Szilágysomlyón

Nagy tétje van a szilágysomlyói magyarság számára az idei népszámlálásnak, abban reménykednek, ha a helyi magyar lakosok nyíltan felvállalják nemzetiségüket, vallásukat, és ezúttal is elérik, sőt meghaladják a 20 százalékot. A legutóbbi összeíráskor a magyarok aránya 20,78 százalék volt a városban. „Bizakodunk abban, hogy ez az arány most is meglesz, ezért van szükségünk mindenkire” – mondta Sándor András helyi református lelkész.

A városban a magyarság drasztikus csökkenése az 1950-es évektől kezdődött. Az adatok szerint 1941-ben 7448 lakosa volt Szilágysomlyónak, közülük több mint hétezren magyar ajkúak, 1948-ban a közel nyolcezer helybéliből már csak 4100 vallotta magát magyarnak. „A népességcsökkenés egyik kiváltó oka a helybéli zsidók elvándorlása, közülük sokan a magyar közösséghez tartoztak, a rendszerváltás után más településekhez hasonlóan számtalan fiatal és család kiköltözött Magyarországra, az egyetemen tanulók a nagyvárosokban maradtak, így azt tapasztaltuk, hogy egyre fogyatkozunk, viszont azon kevesek, akik itt maradtunk, megpróbáljuk életben tartani, fenntartani és éltetni kicsi közösségünket” – mondta Papp Zsolt megyei tanácsos, helyi RMDSZ-elnök.

Ami van, azt védeni, ápolni, táplálni kell, hogy megmaradjunk még itt a csodás Magura-hegy tövében, a Kraszna folyó mentén, a Báthory-várat, és egykori értékeinket megőrizve – vallják a helybéliek.

Szilágysomlyóról, a helyi magyar közösség életéről részletesen a https://maszol.ro/belfold/Eleri-e-a-magyarsag-aranya-a-husz-szazalekot-Ez-a-tetje-a-nepszamlalasnak-Szilagysomlyon honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.