Tue. May 28th, 2024

Elballagtak a ZRWK VIII-os diákjai

,,Kedves diákok!
Arra kérlek benneteket, hogy az elmúlt nyolc év szép emlékeit őrizzétek meg magatokban, raktározzátok el, mint azt a sok ismeretet, tudást, amire a nyolc év alatt szert tettetek, és hűek maradva az ősi skólához, itt kamatoztassátok tovább ezeket a megszerzett kincseket, jól sáfárkodva azokkal jövőtök építésére, embertársaitok javára és szüleitek, tanáraitok örömére.
A hálának és a köszönetnek ideje is a ballagás.

Köszönöm Istennek, hogy megőrzött mindannyi­­­unkat, megajándékozott egészséggel és bölcsességgel!

Köszönöm tanártársaimnak, hogy lelkiismeretes, a tanulók érdekeit leginkább szem előtt tartó tevékenységükkel tanítványainkat becsületes munkára sarkallták, a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönözték.

Nevetekben is, az egész családi közösségnek köszönöm azt a sok segítséget, amit az általános iskolai évek alatt kifejtettek, és kívánom, hogy az Önök büszkeségei, a mi diákjaink megállják helyüket további életük során.

Az Úr őrizzen meg és vezessen az elkövet­kezendő megmérettetéseken és Ő adjon bölcsességet az elkövetkezendő döntéseidhez!

Bara Lajos-István igazgató
Zilah, 2020. jún.12.

 

A ballagásról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.