Wed. Jul 24th, 2024

Díszpolgárrá avatás Szilágycsehben

Csütörtökön rendkívüli ülést tartott Szilágycseh helyi tanácsa. Napirenden szerepelt Szilágycseh díszpolgára oklevél és emlékplakett átadása két szilágycsehi értelmiség részére.

1. Augustin Mocanu tanár (90 éves)

2. POST MORTEM Gál János Sándor (1930-2022) volt testnevelő tanár

Az ünnepélyes félvezető után Bálint Ervin polgármester röviden méltatta a két személy életét, munkásságát.

Az ünnepségen jelen volt Gál János Sándor özvegye, lánya és unokája.

Az oklevelet és az emlékplakettet Bálint Ervin polgármester adta át.

Gál János Sándor részéről unokája vette át az oklevelet. A jelenlevők közül többen felszólaltak, és méltatták a két ünnepelt munkásságát.

Szabó Árpád