Thu. Apr 18th, 2024

Diákszínjátszás és PADIF Szilágycsehben

,,A szilágycsehi diákszínjátszás fellendülése 1992-ben kezdődött egy lelkes csapat közbenjárásával. Fekete Angyalok néven részt vettek az első Országos Középiskolai Diákszínjátszó Fesztiválon – ODIF – Szatmárnémetiben. A bemutatott előadás Ferenczi György: Tini cini című darabja volt. Nem volt nagy siker az első bemutatkozás, de még ebben az évben kiutazási lehetőséget kaptak a Határon Túli és Hazai Amatőr Színjátszók Találkozójára, Magyarországra, Zsámbékra. Az első szilágycsehi diákszínjátszó csoport tagjai: Bálint Valéria, Bálint Andrea, Hunyadi Csilla, Horváth Krisztina, Kulcsár Erika, Kupsa Csilla, Láposi Réka, Moni Andrea és Vakon Zsolt voltak.

1993-től az iskola diákszínjátszó csoportját Bodea György tanár úr vezeti. Évente részt vesznek az országos fesztiválokon Szilágycsehi Diákszínjátszó Csoport néven. A bemutatott előadások: Móricz Zsigmond: Dinnyék (1993), Méhes György: Márványmacska (1994). A Márványmacska előadásunkkal, 1994-1995 között, megyénk falvaiban voltak bemutatóink, részt vettünk a IV. ODIF-on, összesen tizenhat szereplésünk volt ebben az időszakban…

Rendezvényünk célcsoportjai a V-VIII. és IX–XII. osztályos tanulók országunk oktatási intézményeiből. A versenyre Erdély általános- és középiskoláinak magyar színjátszó csoportjait várjuk tizenöt megyéből (Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes), egy-egy csoportot kategóriánkét minden megyéből, és egy-két kísérőt. Résztvevőket fogadunk Bukarestből, valamint más megyékből is. Magyarországról Békéscsaba, Nyírbátor, Szarvas, Sárospatak diákszínjátszóit fogadjuk versenyen kívül. A részvétel feltételei: versenyünket a nyitottság valamint a sokszínűség jellemzi, stílusban és látásmódban egyaránt mindenkit elfogadunk. A versenyre való jelentkezés a határidőre beküldött jelentkezési lap kitöltésével történik, melyben a versenyző csoportok megjelölik az általuk bemutatott előadás adatait. Az előadások időtartama nem lehet több 30 percnél. Az előadásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A zsűri tagjai neves színházi személyiségek, amatőr színjátszással foglalkozó csoportvezető(k), magyartanár(ok), a tanfelügyelőség képviselője, a minisztérium kisebbségi főosztályának képviselője. A zsűri minden évben rangsorol (I., II., III. díj, dicséret) mindkét kategóriában különdíjakat is adnak: legjobb egyéni alakítás, legjobb rendezés.

A program fő céljai: anyanyelvünk és nemzeti kultúránk ápolása, a magyar és egyetemes színházkultúra népszerűsítése, nemzeti tudatunk megerősítése, az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, baráti kapcsolatok kialakítása, ápolása, a kulturális horizont bővítése. Részletezett célok: az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása, a közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentése, a mozgás és beszéd tisztaságának fejlesztése, az ön- és emberismeret gazdagítása, a testi, térbeli biztonság javítása, az időérzék fejlesztése, a beszéd tisztaságának fejlesztése, nyelvi igényességre való nevelés, személyiségfejlesztés, a határozott fellépés fejlesztése, ami biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén, pályaválasztáskor, ügyintézéskor, családi, iskolai gondok megoldásában, összpontosított, tervezett munkára való szoktatás, tervezőkészség kialakítása: koncentráló képesség fejlesztése, az elvégzendő feladatok ütemezésének, az idő helyes beosztásának készségszintű megoldása, a kulturális ízlés alakítása, az alkotóképesség fejlesztése, közösségformálás: barátságkötés, kapcsolattartás…”.

A diákszínjátszásról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.