Sat. Jun 10th, 2023

Csűry István püspök körlevele a gyülekezetekhez

„Felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.” (Ésa 58,8)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeteinek

 

Szeretett Testvéreink!

Mindnyájan aggodalommal figyeljük a hazánkban is jelentkező koronavírus-járványt. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a betegség ne terjedjen és testvéreink élete ne kerüljön veszélybe.
Ezért mindenekelőtt tartsuk be azokat a szabályokat, amelyeket az egészségügyi szakemberek mindenki számára ajánlanak a megelőzés érdekében. Engedelmeskedjünk a hatóságok járványra vonatkozó rendelkezéseinek („mivel Isten az ő kezük által akar vezetni” – Káté 104), és a rendkívüli intézkedések idején is őrizzük meg nyugalmunkat, nem feledkezve el arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Amíg tart a járvány, a belügyminisztérium rendelkezése értelmében a rendkívüli körülmények szükségessé teszik, hogy átmenetileg szabályozzuk a részvételt az istentiszteleteken, ahol szem előtt kell tartanunk a szabályt, miszerint csak kevesebb, mint száz fő vehet részt bármilyen összejövetelen. A presbitériumok ültessék gyakorlatba a szabályozást. Amennyiben a helyi viszonyok miatt a hatóságok szigorúbb intézkedéseket foganatosítanak, a lelkipásztorok a presbitériummal egyeztetve hozzák meg döntéseiket.

Ami a gyülekezeteket illeti:
•    A gyülekezeti alkalmak (családlátogatás, bibliaórák, kóruspróbák, ünnepségek stb.) presbitériumi határozattal átmenetileg felfüggeszthetők, különösen azon településeken, ahová sok vendégmunkás váratlanul és ellenőrizetlenül hazaérkezett.
•    A soron következő vasárnapokon fel kell hívni a gyülekezetek figyelmét, hogy az M1 tévécsatorna minden vasárnap református istentiszteletet is fog közvetíteni. A gyülekezetek önkorlátozása segít a hatósági intézkedéseknek érvényt szerezni.
•    Temetési, keresztelési és házasságkötési szolgálatokat a család jelenlétében el kell végezni.
•    Lassan közzéteszik azon romániai üzletek listáját, ahonnan házhoz szállítják az élelmiszert. A gyülekezetek segítsék a tehetetlen és idős testvéreinket a további szigorítások esetén.

Ami a lelkipásztorokat illeti:
•    Az alkalmatlan idő eljött, de – a fentiek figyelembevételével, amennyiben hatósági tiltás nem lép életbe – a vasárnapi istentisztelet nem maradhat el.
•    A temetési, keresztelési és házasságkötési szertartások utáni gyülekezeti alkalmakon való részvételt (tor és ünnepi ebédek) a lelkipásztoroknak meg kell tagadni.
•    Az imaheti istentiszteletek megtartását el kell halasztani.
•    A lelkipásztorok őrizzék meg nyugalmukat, hogy sem kicsinyhitűség, sem felelőtlenség vádja ne érhessen bennünket.

Mivel a gyülekezetek helyzete igencsak eltérő (lélekszám, veszélyeztetettség, stb.) a Presbitériumok összehívása és az intézkedések megvitatása kötelező.
Imádkozzunk egymásért, a gyógyulásért, a szenvedőkért, figyeljünk fokozottan egymásra, különösen idős testvéreinkre!

Isten áldását kérjük gyülekezeteink életére,

Nagyvárad, 2020. március 12.

 

Csűry István

püspök