Mon. Jun 24th, 2024

Családi Nap Désházán

Augusztus 25-én, va­sárnap került sor az im­már hagyományossá vált Családi Napra, mely a désházi futball­pá­lya melletti térségen volt megtartva, a helyi R.M.D.Sz. és az Ál­talános iskola szer­ve­zésében. Reggel 9 órakor már főtt a bog­rács, a csemegekukori­ca, hogy a 2 órakor kez­dődő programra min­den elkészüljön.

Az ünnepség a Ha­gyo­mányőrző Táborban részt vett fiatalok mű­sorával kezdődött, a tábor szervezőivel együtt bemutattak egy pár népdalt, amit elsa­já­títottak a tábor ideje alatt. Őket követte a désházi Csuporka Nép­táncegyüttes utánpót­lás csoportja, mely szi­lágysági táncokkal tette színesebbé a napot.

A rendezvényről az e heti Szilágyságban olvashatnak.