Tue. Jun 18th, 2024

CNCD: Kétezer lejes bírság az oktatási minisztériumnak, amiért nem kezdeményezett olyan közpolitikákat, amelyek segítenék a románnyelv-tudás javítását

Kétezer lejes bírságot rótt ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az oktatási minisztériumra, amiért nem kezdeményezett és ültetett gyakorlatba olyan közpolitikákat, amelyek hozzájárultak volna a magyar kisebbséghez tartozó tanulók románnyelv-tudásának javításához.

A CNCD szerint az, hogy a magyar anyanyelvű gyerekek számára nem készítettek speciális románnyelv-tankönyveket a közoktatás minden évfolyamára, korlátozza a magyar kisebbséghez tartozó tanulók azon alkotmányos jogát, hogy versenyképes szinten elsajátítsák a román nyelvet és integrálódni tudjanak a munkaerőpiacon.

A CNCD hangsúlyozza, hogy az oktatási minisztérium passzivitása oda vezetett, hogy a magyar tannyelvű osztályok tanulói nagyon gyenge eredményeket értek el a román nyelv és irodalom próbán mind a nyolcadikos képességi, mind az érettségi vizsgán.

A tanács azt ajánlja, hogy az oktatási minisztérium sürgősen tegyen meg minden szükséges intézkedést, hogy a 2011/1-es tanügyi törvénynek megfelelően, a magyar anyanyelvű gyerekek élhessenek alkotmányos jogukkal és elsajátíthassák az ország hivatalos nyelvét.

A CNCD igazgatótanácsa elrendelte az oktatási minisztérium hat hónapos monitorizálását.

A határozatot egyhangú szavazással, azaz nyolc szavazattal fogadták el.