Sat. Sep 26th, 2020

Cigányi község – Major András: A község fejlődéséért folytassuk együtt a megkezdett munkát!

 • Született: 1949. június 12-én Szilágygörcsönben

 • Tanulmányok: középiskolai tanulmányait követően

          mesteriskolában tanult, mechanikus mesterképző

          szakon, majd 30 évig az Agromec vállalatnál dolgozott

 • 2000-2015 között volt polgármester

 

Cigányi községben mintha megállt volna az élet. Major András polgármester idején szám­talan eredmény, megkezdett mun­kálat volt, azóta viszont sok minden leállt és abbamaradt. Az épülőben lévő iskola munkálataival elakadtak, sőt az új ablakok már betörve árválkodnak a főút irányába. A strand területét benőtte a gaz, az egykori medencéket pedig csak újjáépíteni lehetne, javítani már nem. Befejezetlen maradt a DC 6-os községi útszakaszon egy 250 m hosszú rész is, ami összeköti Cigányi községet Debren községgel. Az emberek abban bíznak, hogy öt év után ismét jó kezekbe kerül a község vezetése, és tovább folytatódnak a megkezdett munkálatok, valamint újakra is sor kerül. Ezért többen megkérték az egykori polgármestert, Major Andrást, hogy induljon ismét a helyhatósági választáson, mert egy község csak akkor fejlődik, ha olyan személy vezeti, akinek kellő tapasztalata van, és aki már bizonyított. A volt polgármester nyugdíjasként többnyire mezőgazdasági tevékenységet folytat. Két fia és négy unokája van, akikkel nagy örömmel tölti idejét.

 

Mandátuma alatt befejezett és megkezdett projektjei

 • Vízhálózat bevezetésének megkezdése és befejezése a köz­ség területén.

 • Polgármesteri hivatal felépítése a községközpontban.

 • ANL tömbház építése Cigányiban a fiatalok számára.
 • Szennyvízcsatorna kiépítése a községben, amit mandátuma alatt sikerült 75-80%-ban kivitelezni.

 • 4 ártézi kút fúrása és kiépítése, kettő Cigányiban, egy Szilágy­görcsönben és egy Szilágyfőkeresztúron.

 • Kultúrotthon felújítása Cigányiban és Szilágygörcsönben.
 • Szilágyfőkeresztúri kultúrotthon újjáépítése.
 • Az utak leaszfaltozása az utolsó házig a Sapard programon keresztül.

 • Három kápolna építése, kettő Cigányi­ban és egy Szilágygör­csönben helyi költségvetésből.
 • Egy új iskola építési munkálatainak elkezdése Szilágyfő­ke­resztúron.

 • Öt gyerekjátszótér kialakítása a központban: kettő Cigányi­ban, egy Szilágyfőkeresztúron és egy Szilágygörcsönben.
 • Közvilágítási hálózat korszerűsítése a községben.
 • Futballpálya felújítása, modern öltöző építése Cigányiban.
 • Egy modern orvosi rendelő létrehozása Cigányiban.
 • Belterület bővítése, hogy minél több ház épülhessen a településen.

 • A kultúrotthonok bútorzattal és felszerelésekkel való ellátása.

 • Kilenc buszmegálló felállítása a központban.
 • Sikeresen pályáztak a GAL programon keresztül, ezért vásároltak egy traktort, kaszálógépet, utánfutót és útsózó gépet, ezek 60 ezer euróba kerültek.

 

Tervek a jövőre nézve

 • Csatornahálózat bővítése és befejezése.
 • A magánutak közterületbe való bevonása az olyan területeken, ahol új házak épültek.
 • Minden házba a szennyvízcsatorna bekötése.
 • A megkezdett kápolnák befejezése és átadása.
 • Földgáz bevezetése Szilágygörcsönben és Szilágyfőkeresz­tú­ron, Cigányiban bővíteni és terjeszteni a földgázhálózatot.
 • Utak és új utcák leaszfaltozása.
 • Járdák építése minden faluban.
 • Cigányiban a strand felújítása és működtetése.
 • A kultúrotthonban a szükséges felszerelések biztosítása és új eszközökkel való ellátása mind a három faluban.
 • Az adók csökkentése.
 • A birtoklevél átvizsgálása, kiállítása, hogy földes ügyeiket ren­dez­hessék a tulajdonosok.
 • Ingyenes parcellázás, topográfiai felmérés.
 • Egyházak támogatása.
 • Parkok újjárendezése.
 • A fiataloknak kulturális- és sportrendezvények biztosítása.
 • A megfelelő szeméttárolás biztosítása és a tisztaságra való oda­­figyelés.

 

Tanácsosjelöltek listája

 1. Luka Márk-Szilveszter
 2. Kása Judit
 3. Kiss Tibor
 4. Brezsán Sándor
 5. Major Ottó

 

,,Községünk képes a fejlődésre, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a mandátumom alatt elért kézzelfogható eredmények, amelyek csak az RMDSZ támogatásával valósulhattak meg. Bízom benne, hogy összetartással, közös csapatmunkával tovább folytathatjuk a megkezdett projektjeinket és ígérem, hogy a község érdekét nézve mindent megteszünk majd azért, hogy a munkát becsülettel végezzük, eredményesek legyünk, és felzárkózzunk a fejlett települések szintjére, mert az a célunk, hogy a lakosaink szülőfalujukban otthon érezzék magukat, itt is találjanak majd megélhetési lehetőséget, és ne kényszerüljenek arra, hogy idegenbe keressenek új hazát. Együtt sikerülni fog!”