Tue. Jul 16th, 2024

Barnabás tábor: Szilágysági sérültek a Hargitán

Csodálatos hetet tölthettünk el július 1-6. között a Hargitai Keresztyén Táborban, ahol idén is megrendezésre került a Barnabás tábor, mozgássérült vagy fogyatékkal élő személyek és családtagjaik számára. A Barnabás család tagjainak létszáma, mely évről évre növekszik idén elérte a 150 lélekszámot. Szilágyságból, Nagyváradról, Kolozsvárról, Székelyföldről és Kisvárdáról (Magyarország) érkező családokból tevődött össze e nagy csapat. A csoport jellegzetessége, hogy rendkívül befogadó és csordultig van a szeretet mindenkiben.

A tábor főszervezői Budai Evódia (Barnabás Alapítvány) és Kis Ottó-Károly (Joni&friends alapítvány) voltak. A táborhét központi témája a gyümölcstermés volt. „Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.” (János 15:8)

A reggeli és esti áhítatokon arra kerestük a választ, hogyan teremhetünk még több gyümölcsöt Jézus tanítványaiként. Ebben voltak segítségünkre Budai Lajos (Nagyvárad), Kis Ottó-Károly (Négyfalu), Tóth Krisztián (Kisvárda) és Nagy Ferenc (Zilah) lelkipásztorok, akik által többek között hallhattunk a Samáriai asszony hitéről, Ninive lakóinak megtéréséről és Saulus (későbbi Pál apostol) életében megnyilvánuló gyümölcstermésekről. A Lélek gyümölcseit megismerve, mely a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, mindenkiben ott volt a vágy, hogy ezekben szeretnénk növekedni és erősödni. Megtanultuk a táborban, hogy lehet örülni akkor is, ha szép idő van, akkor is, ha esik az eső. Lehet örülni akkor is, ha van áram, akkor is, ha nincs. Lehet örülni akkor is, ha egészséges valaki és akkor is, ha nem. A közös áhítatokon kívül külön tevékenységek voltak szervezve a gyerekeknek és a szülőknek is. A sérült gyerekekkel való foglalkozást önkéntes fiatalok vállalták, akik csoportosan és egyénileg is, kreatív módon és sok-sok szeretettel kötötték le a gyerekek figyelmét. Uri Anita kinetoterapeuta mozgásos, fejlesztő játékokkal készült minden napra. A délutáni szülők iskolájában dr. Berszán Lídia egyetemi docens vezette a beszélgetést, aki gyakorlati módon tárta a szülők elé a gyümölcstermés lehetőségeit a mindennapi életben. Megható volt hallgatni a szülők élettapasztalatait, hogy milyen problémákkal kell megküzdjenek nap mint nap és hogyan nyernek erőt és reménységet Istenben.

Lehetőség nyílt egy buszos kirándulásra is a Gyilkos tóhoz és Békás szoroshoz. Sok család számára önerőből lehetetlen lett volna ilyen helyekre ellátogatni. Vidám énekek, az önfeledt játék és kacagás, mély, felszabadító beszélgetések és imák tették felejthetetlenné az idei tábort. A sérült gyermekek számára ez a tábor az év fénypontja, mert érzik a közösség összetartó erejét, az elfogadást és Isten szeretetét. Hálásak vagyunk Istennek és minden támogatónak, akik lehetővé tették ezt a táborozást. Köszönjük a támogatóknak: RMDSZ Szilágy megyei és Zilahi szervezete, Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet, Bethlen Gábor Alap, Szilágy Társaság Kulturális Egyesület, Communitas Alapítvány és magánszemélyek.

Nagy Ferencz, Zilah