Thu. May 30th, 2024

Az RMDSZ önkormányzati képviselőinek állásfoglalása az önkormányzati szociális ellátórendszerek válsághelyzete kapcsán

Az önkormányzatokra átruházott szociális szolgáltatások költségvetési támogatásának problémája évről évre súlyosbodott az elmúlt időszak kormányzásai alatt. A törvényes finanszírozási kötelezettségekből való kihátrálás, a költségstandardok aktualizálásának elmulasztása, a központi finanszírozás arányának csökkentései a járvány időszakában a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat veszélyeztetik. Határozottan tiltakozunk a szociális szolgáltatások forrásainak fokozatos elvonása, valamint a kialakult helyzet felelősségének az önkormányzatokra való hárítása ellen!

Míg a 2019-es évi költségvetésből teljesen kimaradt az önkormányzatoknak ÁFA-ból visszaosztandó, személyi gondozók finanszírozására szánt támogatás, a 2020-as költségvetésben a szociális szolgáltatások működésére fordítandó összeg kétharmadát hagyták lefedetlenül. Ez a felelőtlen pénzügyi politika elsősorban a kisebb gazdasági erővel rendelkező megyék, települések gondozásra szoruló lakosait és családjaikat sújtja. A járvány okozta gazdasági és társadalmi nehézségeket nem tetézhetjük az alapvető és szakosított szociális szolgáltatások kiszámíthatatlanságának következményeivel.

Mindezek jegyében azt kérjük Románia Kormányától, hogy:

  • kezelje a szociális ellátórendszert az oktatási, egészségügyi, védelmi, közbiztonsági rendszerekhez hasonló prioritásként, és biztosítsa ennek akadálytalan működését;
  • törvényes kötelezettségének eleget téve, maradéktalanul folyósítsa a gyermekvédelem, a fogyatékosellátási szolgáltatások, valamint a személyi gondozók költségeinek 90%-át lefedő, célirányosan visszaosztott ÁFA összegeket
  • a jövő évi költségvetéstől kezdődően egy olyan kiszámítható és stabil finanszírozási rendszert léptessen érvénybe, amely lehetővé teszi a települési önkormányzatok hatáskörében működő szociális szolgáltatások központi költségvetésből való támogatását is;
  • egy hónapon belül fogadja el a nemrég módosított 292/2004-es sz. Szociális ellátási Kerettörvény alkalmazási normáit a minimális szociális szolgáltatási csomag meghatározására és kötelező központi költségvetési finanszírozására vonatkozóan.

 

Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa