Thu. Apr 18th, 2024

Az idei próbavizsgák eredményei Szilágy megyében

Szilágy megyében az idei próbavizsgán 1879 nyolcadik osztályos tanuló vett részt, ezek közül 54,23%-uk írta meg az átmenő 5-ös osztályzatot. A tavaly ez az arány 48,65% volt.

A hetedikeseknek megszervezett próbavizsgán 1934-en vettek részt, ezek közül 53,15% írta meg az ötösnél nagyobb átmenő jegyet.

A VIII. osztályosoknál román nyelv és irodalomból 64,44% (2018-ban 60,18%), magyar nyelv és irodalomból 87,25% (2018-ban 84,70), matematikából 37,95% (2018-ban 29,54%) írta meg az átmenő jegyet.

2018-ban 10 tanuló kapott 10-est, (román nyelv és irodalomból 4, magyar nyelv és irodalomból 1, matematikából 5 tanuló), az idén 16 diák írt 10-est (román nyelv és irodalomból 4, magyar nyelv és irodalomból 6, matematikából 6).

A VII. osztályosoknál az idén román nyelv és irodalomból 62,14%, magyar nyelv és irodalomból 80,05%, matematikából 41,39% írta meg az átmenő jegyet. Közülük 7 diák kapott 10-est matematikából.

Felhívjuk minden tanuló, szülő és tanár figyelmét, hogy mind a VII. mind a VIII. osztályos tanulók esetében a jegyek beírása nem kötelező.

A Románia Hivatalos Közlönyének I. részében, 2019. február 28-án megjelent 160-as számú rendelet 7-es számú cikkelyének második bekezdése szerint „A próbavizsgákon elért jegyek naplóba való bejegyzése a tanuló vagy szülő/gyám írásbeli kérésére történik.”