Thu. Apr 18th, 2024

Az erdélyi magyarság helyzetét meg kell ismerjék Brüsszelben is

Az MKT ülésen kiértékelésre került a május 26-i Európai Parlamenti vá­lasz­tá­sok eredményei, mely kapcsán Seres Dénes elnök kifejtette, hogy a Szilágyság ismét hozta azt, amit el­várt tőle a szervezet, ezért dicséret jár mindenkinek, azoknak, akik meg­dol­goztak ezért az eredményért, és azok­nak is, akik elmentek szavazni, s az RMDSZ jelöltjeire voksoltak. Csak így lehet érdeket képviselni, ha mindenki a maga helyén teszi a dolgát – mondta az elnök.

A részvételi arányt illetően, Szilágy­ság az egyik legjobban szereplő me­gyék közt volt, a nagyobb megyék kö­zül a legjobb, ezért köszönet jár minden szervezetnek, minden tag­nak, az egyházainknak, akiktől ko­moly támogatást kaptunk, mert ezút­tal mindenki felmérte a választás fon­tosságát, hogy szervezetünknek, az RMDSZ-nek mindenhol ott kell lennie, „a helyi szinttől Brüsszelig, mert ügyeinket meg kell ismertessük másokkal, szóvá kell tegyük a ma­gyar­ság problémáit – emelte ki az elnök, majd beszélt a Minority SafePack fon­tosságáról, mert szükséges, hogy legyen egy kisebbséget érintő, az érdeküket képviselő szabályozás, ugyanis Euró­pá­ban közel 60 millió kisebbség él.

A jóléti országokban ezeknek a helyzete, sorsa nem kérdés, ott bátran ki lehet tenni a piros-fehér-zöld zászlót, ott elfogadják, senkinek nem okoz ez gondot. Itt viszont olyan helyzetben vagyunk, hogy még a temetőinket is meggyalázzák, a szimbólumainkat nem lehet használni, mert ezek a dolgok még mindig problémát jelentenek.
Az elnök ismertette a kormány­párttal kötött szerződés felbontásának okát, s kiemelte, hogy a jövőben to­vább­ra is harcolni fognak a magyarság érdekéért, kiállnak érte, majd rész­le­tezte az elfogadott külföldi szavazást megkönnyítő törvényt.

„Egy nehéz időszak áll előttük, mert a soron következő választásokon várhatóan hasonló részvétel mel­lett kell jó eredményt elérnünk. Ké­szü­lünk az elnökválasztásra, ezért szep­tem­berben vagy hamarabb beindítjuk az aláírásgyűjtést, mert az RMDSZ is állít saját jelöltet. Az első forduló november 10-én lesz, a második 24-én. Ehhez újra fel kell készülnünk, mert fontos, hogy a jelöltünknek meglegyen a kellő szavazata” – mondta a képviselő, majd beszélt a független igazságszolgáltatásról, arról, hogy a törvényhozást támogatni kell, és min­denki a maga helyén kell végezze a munkáját, feladatát.

„Nem hagyjuk az iskoláinkat, ez na­gyon fontos számunkra, szükség van a szakiskolákra, jó tanárokkal, mes­terekkel – hangsúlyozta az elnök, és kiemelte, hogy a jövőben is éreztetni kell az emberekkel, hogy szervezetünk azért van, hogy a segítségükre legyen, és tegyünk meg mindent, hogy tá­mogassuk őket, mert feladatunk, hogy az ő érdekeiket képviseljük minden szinten – mondta Seres Dénes elnök.