Tue. May 28th, 2024

Az élő állatok szállításáról

A kihirdetett szükség­állapotra való tekintettel az Országos Állat­egészség­ügyi és Élelmi­szer­biztonsági Hatóság engedé­lyezte az élő állatok szállítását, amennyiben vala­mennyi előírást betartanak.

A hatóság négy­pontos listát állított össze arra vonat­kozóan, hogy az élő állatok szállítása során mit kell szem előtt tartani.

Ezek között vannak a korona­vírus terje­dé­sének a meg­akadályo­zására vonatkozó intézke­dések is. Az autóban fertőt­lenítő­szer, maszk és kesztyű kell legyen, a szállítmányt vezető, illetve kísérő személy megfelelő távolságot kell tartson a cél­állo­máson levő személyekkel.

Sütő Attila