Sat. May 21st, 2022

Az egyház tulajdonába kerülhet a koncesszióba kapott terület

A napokban Seres Dénes parlamenti képviselő benyújtott egy törvénymódosító javaslatot, miszerint azok az egyházak, akik hosszú lejáratú bérbe, koncesszióba kaptak területet egyházi ingatlanok, templomok, gyülekezeti házak építésére, megkaphassák ingyen, bérmentve a terület tulajdonjogát.

Hasonló helyzetben van a Zilah-Ligeti Református Templom. A presbitérium 1997-ben írt ki pályázatot a templom terveinek elkészítésére, 1998 tavaszán megkezdődött az épület építése, a következő évben helyettes lelkészi minőségben kinevezést nyert Oláh Mihály szilágygörcsöni lelkész, 2000. január 1-én a templom alagsorában a gyülekezet megtartotta az első istentiszteletet, 2004-ben befejeződtek a munkálatok, és felszentelték Isten házát.

Amennyiben elfogadják a javaslatot, a zilahi református egyház többé nem kell bért fizessen a területért.

K.M.