Tue. Mar 5th, 2024

Az agrár-digitális eszköztárról

Februártól elérhető az európai szintű agrár-digitális eszköztár, az a folyamatosan bővülő adatbázis, amely jelenleg 70 agrár-digitális tanácsadó eszközt tartalmaz, különböző európai országok agrár-digitális eszközeinek gyűjteményéből áll, továbbá lehetőséget biztosít új eszközök feltöltésére is.

A 2018 novemberében indult FAIRshare elnevezésű, az Unió Horizont 2020 keretprogramjában támogatott projekt fő célja a gazdálkodók felkészítése a digitális korszakra a szaktanácsadók kapacitásfejlesztésén keresztül, lehetővé téve a szaktanácsadóknak meglévő digitális eszközök elérését, kipróbálását, tanácsadási folyamataikba a digitális megoldások beépítését.

Sütő Attila