Fri. May 31st, 2024

Július 25-e, 4 óra és július 27-e, 10 óra között sárga árvízriasztás lesz érvényes a következő folyókon: Visó, Iza, Túr (Máramaros és Szatmár megye), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Kolozs, Bihar), a Szamos Dés alatti mellékfolyói (Kolozs, Szilágy, Máramaros, Szatmár), a Kraszna középső és alsó medencéjének mellékfolyói (Szilágy, Szatmár), Berettyó (Szilágy, Bihar), Sebes-Körös mellékfolyói (Kolozs, Bihar), Fekete-Körös (Bihar, Arad), Fehér-Körös (Hunyad, Arad), Maros (Hargita, Maros) és a Maros mellékfolyói (Hargita, Maros, Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér, Szeben, Hunyad, Arad).