Mon. Jul 22nd, 2024

Appok, ászok, nindzsák és kiscicák. Hogy mi a közös bennük? Hát persze, hogy a farsang!

Minden farsangi mulatság köz­pon­ti ele­me természetesen a jelmezes felvonulás; a zsűrinek nem volt könnyű dolga az idén sem. Az V.A osz­tályosok okostelefonnak és appli­ká­cióknak öltöztek, a VI.B-sek mind­annyi­an ászok lettek, az VI.A-s fiúk ret­tenthetetlen nindzsákká, a lá­nyok pedig lát­tukra félénk kiscicákká vál­­toztak. Nem hiányozhattak a finomságok sem: idén az osz­tá­lyoknak gazdagon meg­terített far­san­gi „terülj-terülj asztal­ká­mat” kellett va­rázsolniuk egyedi dí­szí­téssel és hagyományos, házi készítésű harap­nivalóval megpakolva. A zsűri egy­han­gú dön­té­se szerint az V.A ünnepi-farsangi asz­tala lett a győztes. Nagy sikere volt a tombolahúzásnak; a diákok feszült figye­lemmel les­ték, hogy talál gazdára a hatvan nye­re­mény. A merészebb fiatalok ügyes­ségi játékokban küzdhettek meg egymással, a fánkevő versenyen még repe­tát is kértek.

A farsangi mulatságról részletesebben az idei Szilágyság 9. lapszámában olvashatnak.