Tue. Apr 23rd, 2024

„Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. „Mk.12,11.

,,2019. június 29-e jeles és emlékezetes nap a Zilahi Református Egyházmegye történetében. A megye lelkipásztorai és főgondnokai, valamint a vállalkozó és az új szomszédok jelenlétében letettük az új esperesi hivatal alapkövét.

A fenti ige alapján hirdette Főtiszteletű Csűry István püspök úr az örömhírt az egybegyülteknek. Hangsúlyozta, hogy valóban az Úrtól lett ez a lehetőség is, hogy új közösségi ház épülhet összefogással. A Magyar Kormány, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Zilahi Református Egyházmegye gyülekezeteinek összefogásával csodálatos dolgot vihetünk véghez. Nem állhatunk meg, nem adhatjuk fel, építeni és alkotni kell akkor is, ha valakiknek ez nem tetszik, vagy valakik csak rombolnak. Ez az építés lelki és anyagi téren egyformán zajlik. Csak odaadással, kitartással és összefogással lehet maradandót alkotni.

Nagytiszteletű Szász Bálint Róbert esperes köszöntő beszédében kiemelte, hogy a csoda az, amikor az emberi elképzelést vagy gondolatot az Isten akarata és szeretete megkoronázza.Amiről ezelőtt két évvel még nem is álmodhattunk, mára valósággá lett.”

Az alapkőletételről részletesebben a Szilágyság e heti számában olvashatnak.