Tue. Jun 18th, 2024

Ady Endrére emlékeztek Zilahon

,,Viaskodik bennem két hatalmas érzés. Az egyik emlék már ugyan. Jó szülők és lelkes tanárok szurdalták a szívembe, s minden egyes szúrásnak nevet is adtak: szabadság, haza, függetlenség, áldozat, hősiesség stb. …A másik érzés az erősebb s talán igazabb is. Aki él – éljen!… Lakmározzék az élő, pihenjen a halott. Éljen az erős, vesszen a gyönge! Minden élőnek egy élet adatott. Ezt az egyet ne áldozza fel másért. Szép élet a szamaritánusoké is, de szebb volt a német rablólovagoké. A természet adta a gyöngét – táplálékul az erőseknek.” – idézett László László történelemtanár Ady Endrének a Szabadságban megjelent írásából. A költő életéről, munkásságáról emlékeztek meg halálának 100. évfordulóján hétfő délután a zilahi EMKE házban.

Az előadásról részletesebben az idei évi Szilágyság 3. lapszámában olvashatnak