Tue. Apr 23rd, 2024

Adótartozások

Több mint 3.450 szilágy­som­lyói lakos tartozik a­­dó­­jával a városnak.
A tar­to­­zások egyénenkénti ös­sze­ge 82.861 és 1 lej között vál­­tozik. A polgármesteri hi­va­tal illetékese szerint a legnagyobb tartozás 82.861 lej, és 24 személy 50.000 lejt meghaladó adó­hátralékkal rendelkezik. 344 személy 10.000-50.000 lej adótartozással szerepel a nyilvántartásukban. 188 sze­mély 5.000-10.000 lejjel tar­tozik, 645 személy pedig 1.000-5.000 lejjel.
A polgármester nyilat­ko­zata szerint eddig kényszer­végrehajtás útján 615.571 lejt sikerült behajtani a tavaly.
Septimiu Turcas polgár­mes­ter szerint minden állam­polgár számára erkölcsi köte­les­ség hozzájárulni a város költ­ségeihez, ha minőségi szol­gáltatásokat vár el. – nyi­latkozta a polgármester a Magazin Salajean újságíró­já­nak.

J.L.