Tue. May 28th, 2024

A zene nyelvén szolgálni – avagy a Zilahi Református Wesselényi Kollégium zenecsoportjának kiszállásai

,,Az egyetemes imahét megtartása nemcsak gyülekezeteink életében bír nagy jelentőséggel, hanem a Zilahi Református Wesselényi Kollégium lelki nevelésében is központi szerepet tölt be. Immár második éve került iskolánkban is megrendezésre ez az alkalom vendéglelkipásztorok meghívásával január 20–24 között. A lelki feltöltődésnek és megújulásnak pillanatait azonban intézményünk igyekszik a széles világba is kivinni, így töltve be a krisztusi parancsot: „…tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Mt 28, 19) E parancsnak engedelmeskedve az idén kollégiumunk lelkipásztora, Lukács Levente, több szilágysági gyülekezetben is (Szilágyperecsen, Szilágyerked, Szilágyballa, Szilágygörcsön) hirdethette Isten Igéjét intézményünk zenecsoportjának kíséretében.

A szilágyballai református gyülekezet záró imaheti istentiszteletének is ők voltak a vendégei 2020. február 16-án, vasárnap. Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 28. fejezetének 1–8 versei alapján hirdetett ige központi gondolata az emberszeretet volt. A lelkipásztor a prédikáció rendjén arra kereste az Ige fényében a választ, hogy mit jelent e mai világban az emberség; hogyan van jelen az a fajta filantrópia, mely képes lehajolni és segítő jobbot nyújtani a bajban lévő embertársnak. A hirdetett ige után Bara Erzsébet, iskolánk egyik vallástanárnője, továbbította az igazgató úr, Bara Lajos István, szívélyes üdvözletét és üzenetét, aki tanári kötelességei miatt nem lehetett személyesen jelen ezen az ünnepélyen. A tanárnő kiemelte, hogy mennyire fontosak ezek az alkalmak iskolánk közössége számára, ugyanakkor kérte a gyülekezetet, hogy imában hordozza a Kollégium iskolaépítő tervét. Hangsúlyozta, hogy a zenecsoport tagjai között több olyan keresztyén értékeket képviselő diák van jelenleg is, akik ebből a gyülekezetből kerültek ki. A köszöntések után Fazakas István zenetanár vezetésével a Kollégium zenecsoportja megzenésített Zsoltár-feldolgozások és Ady-versek által tett bizonyságot arról a lelkületről, amely őket meghatározza. Fiatalos lendület, erő, lelkesedés, de mély istenhit és alázat csendült ki minden egyes énekszámból. Öröm és élő hit áradt a zenés bizonyságtételek minden egyes sorából. …”

Dr. Bóné Éva
Zilahi Református Wesselényi
Kollégium
magyartanár

 

Az egyetemes imahétről az e heti Szilágyságban olvashatnak.