Thu. Feb 29th, 2024

A tanügyi szakszervezetek szerint sürgősen szükség van egy tanárokat védő törvényre

Sürgősen szükség van az oktatókat védő törvényre a tanügyi rendszerben, és az iskolának biztonságos térnek kell lennie mind a diákok, mind a tanárok számára, hívja fel a figyelmet a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Föderációja (FSLI) szombati közleményében.

,,A több mint 165.000 tanügyi alkalmazott érdekeit képviselő FSLI úgy gondolja, szükség van az oktatókat védő törvényre a tanügyi rendszerben. A FSLI nem azt akarja elérni ezzel, hogy a tanulók jogai és szabadságai sérüljenek, amint azt a médiában hangoztatták. Nem akarunk erőszakot az iskokákba, és úgy gondoljuk, hogy az iskolának biztonságos térnek kell lennie mind a diákok, mind a tanárok számára” – áll a FSLI közleményében.

A szakszervezeti tömb szerint azért van szükség a törvényre, mert az utóbbi időben megsokasodtak a tanerőkkel szembeni erőszakos tettek, amelyeknek az elkövetői tanulók, vagy azok szülei voltak. ,,A legutóbbi ilyen eset a lugosi műszaki líceumban történt, ahol egy tanárt az iskola udvarán vert meg az egyik diák, a tanár pedig orvosi ellátásra szorult. Az ilyen esteket nem szabad többé tolerálni, vagy nem megfelelő módon kezelni” – mutatnak rá a szakszervezeti képviselők. A FSLI emlékeztet arra, hogy a szakszervezeti tömb javaslatára több mint három évvel ezelőtt benyújtottak a parlamentbe egy, a tanerőket védő jogszabályjavaslatot.

A képviselőház elfogadta már a javaslatot, a szenátus oktatási és jogi bizottsága pedig néhány nappal ezelőtt pozitívan véleményezte azt.

,,Reméljük, hogy minden szenátor tudatában van a törvény hasznosságának, amely a jövő héten kerülne végső szavazás alá a felsőházban. Úgy gondoljuk, hogy akik ellene fognak szavazni, azt akarják, hogy a tanerők megaláztatása folytatódjon” – szögezi még le a FSLI.

Simion Hăncescu, a FSLI vezetője felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy a probléma megoldása sürgős.

,,Mind a tanulóknak, mind a szülőknek meg kell érteniük, hogy az iskolai nevelés nem zajlódhat olyan tanárokkal, akiket a diákok, vagy a szülők megvernek. (…) Nyomatékosítani szeretném, hogy azt sem toleráljuk, ha a tanerő folyamodik erőszakhoz a tanulóval szemben. Ezeknek az oktatóknak nincs mit keresniük a tanügyi rendszerben és a FSLI nem kel a védelmére egyik ilyen személynek sem. Mi biztonságot és kölcsönös tiszteletet szeretnénk az oktatási intézményekben, és ha ezt eddig nem tudtuk megoldani, azt jelenti, hogy a törvényes keret ezt biztosítani fogja: az iskolákat, amelyekben senki nem fél!” – szögezi le Simion Hăncescu.

(agerpres)