Mon. Oct 2nd, 2023

A szilágysomlyói Eaglecons iroda útmutatást nyújt az AFIR pályázatok kapcsán

A szilágysomlyói pályázatíró iroda felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy július folyamán mind a fiatal gazdák, mind pedig a kisgazdaságok előtt megnyitja a pályázati kapukat a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), és megjelentek a tájékoztató útmutatók.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium júliusban ismét megpályázhatóvá teszi a 40-dik életévüket be nem töltött induló fiatal gazdák számára a Vidékfejlesztési Program (PNDR) 6.1-es intézkedési ágán megmaradt támogatási összegeket.

A termelési egyenérték (SO) pont­szám függvényében gazdaságonként elérhető 40-50 ezer eurós vissza nem térítendő támogatásért óriási harc várható: a szaktárca ugyanis a fiatal gazda pályázóknak kínált fejlesztési keretösszeget csupán 11 millió euróban határozta meg.

A kisgazdaságoknak több mint 50 millió euro van elkülönítve.

A 6.1-es mellett júliustól a minisztérium a kisgazdaságok fejlesztését célzó 6.3-as intézkedésen is megnyitja a pályázati kapukat: a projektenként lehívható 15 ezer eurós támogatásból azonban jóval többen részesülhetnek: a keretösszeg ezúttal 51,5 millió euró.

Javában készíthetik pályázati anya­gaikat azok a vidéki vállalkozások is, akik új tevékenységük indítására, vagy pedig már létező termelési, szolgáltatási körük bővítésére törekednek. Számukra a PNDR 6.2-es intézkedésén – a maradék összegek egybesöprésével – 1,4 millió euró, a 6.4-es intézkedésen pedig közel 3 millió euró válik megpályázhatóvá.

A pályázati kiírások a minisztérium tervei szerint a 6.2-es és a 6.4-es intézkedések esetében is július-augusztustól indulnak.

Azok a farmok viszont, amelyek mezőgazdasági gép- és eszközbeszerzési, illetve építkezési, épületfelújítási beruházásokat terveznek, e hónap folyamán a 4.1-es intézkedés pályázati kiírására figyeljenek. A célra szánt 303 millió euróból 79 millió eurót a növénytermesztési ágazatban, 165 millió eurót pedig az állattenyésztési ágazatban tevékenykedők számára különítettek el.

A növénytermesztőknek fenntartott pályázati keretösszegen belül a hegyvidéki övezetből pályázók részére 26 millió eurót különítettek el, míg az állattenyésztők közül a hegyvidéki gazdálkodóknak 54 millió euró válik lehívhatóvá. A farmfejlesztési beruházásokat támogató 4.1-es intézkedésen belül külön keretösszeg áll a családi, valamint a kisgazdaságok rendelkezésére: a júliustól induló kiírásban a számukra elkülönített pályázati keretösszeg 59 millió euró.
Feldolgozásra 242 millió eurót kínálnak.

Ugyanakkor a vidékfejlesztési ala­pokból összesen 203 millió eurónyi sza­bad forrást kínálnak a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházások támogatására is: a 4.2-es intézkedésre előkészített pályázatokat az AFIR várhatóan már júliustól fogadja. A 4.3-as intézkedés keretében ugyanakkor augusztus, szep­tember folyamán 242 millió euró áll a pályázók rendelkezésére: a mezőgazdasági és erdei alapinfrastruktúra fej­lesztését, bővítését célzó intézkedés keretében ezúttal az öntözőrendszerek építésére, felújítására fogadják az érintettek pályázatait.

A minisztérium honlapján közzétett pályázati menetrendben azonban azt, hogy a Vidékfejlesztési Program megnyitásra váró intézkedéseire a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynök­ség (AFIR) pontosan mikortól fogadja az előkészített pályázatokat, a dokumentum nem részletezi.

Az érdekelteket, gazdákat és pályázókat szeretettel várjuk irodánkba: Szilágysomlyó, 1 December 1918 utca, 25 szám.

Papp Zsolt