Thu. Feb 29th, 2024

A szilágysági oktatást elemezte ki Faluvégi Ervin főtanfelügyelő-helyettes

A Szilágy megyei oktatás helyzetét vázolta Faluvégi Ervin tanfelügyelő-helyettes, aki elmondta: azon dolgozik, hogy tökéletesítse a tanulók nevelési módját, hogy a diákok egyrészt tájékozottak, felkészültek legyenek, másrészt megfeleljenek a mindennapi élet sokrétű követelményeinek, hogy a jövőben a társadalom felelős polgáraivá váljanak. Az infrastruktúra hiányosságai és az iskolaelhagyás azonban valós probléma a megyében.

Szilágy megyében összesen 327 tanintézmény működik, melyben összesen 35 332 fiatal tanul, ebből 395-en magánóvodában, -iskolában. A 2021–2022-es tanévben összesen tizenöt intézményben voltak kisebb-nagyobb beruházások, köztük az egrespataki és a szilágyperecseni általános iskolában, a Zilahon a Simion Bărnuțiu Általános Iskolában, a Szilágycsehi Gheorghe Pop de Băsești Technológiai Líceumban, valamint a krasznai és sarmasági óvodában, illetve a hosszabbított programmal működő szilágyperecseni, sarmasági, a 2-es és a 3-as számú szilágysomlyói, valamint a zilahi 5-ös és a Piticii Isteți óvodában.

Az elmúlt tanévben 23 épületben 33 oktatási intézmény üzemelt tűzvédelmi engedély nélkül, további négy épületben pedig hat oktatási intézmény működési engedély hiányában.

Szociális segély, meleg ebéd program, iskolabusz

A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézkedések között szerepelt a szociális utalványokon alapuló oktatást támogató program. A leghátrányosabb helyzetű tanulók szociális segélyt kaptak, áprilisban a Szilágy Megyei Tanfelügyelőség 3690 utalványt osztott ki, az elmúlt hónap végén újabb 2793 kedvezményezettet vettek fel a listára.

A szilágysági oktatásról részletesen a https://maszol.ro/belfold/A-szilagysagi-oktatast-elemezte-ki-Faluvegi-Ervin-fotanfelugyelo-helyettes honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak.