Thu. May 30th, 2024

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács határozottan elítéli Klaus Johannis államelnök sértő és méltatlan nyilatkozatát

Mélységesen megdöbbentett, ahogyan Románia elnöke egyrészt félretájékoztat az autonómia kapcsán, másrészt pedig megbélyegez egy közösséget és ellene uszít azáltal, hogy azt állítja hamisan: ez a közösség a román állam szuverenitása ellen munkálkodik.

A Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezetet már négyszer benyújtottuk a parlamentbe: 2004-ben, 2012-ben, 2018-ban és 2019-ben. Nem újdonság. Minden közösségnek joga van ahhoz, hogy legitim politikai célokat fogalmazzon meg, és azokat képviselje, mi pedig mindig nyíltan, egyértelműen, a jogállam és a demokrácia keretei között kértük az autonómiát, és sosem mondtunk mást, mint, hogy Székelyföld autonómiája Románia állami keretei között valósulhat meg, a parlamentben elfogadott törvény által.

A legsötétebb középkorban sem volt ismeretlen gyakorlat, hogy közösségek autonómiát kapjanak. Így kapott autonómiát a szász közösség is, amelynek az államelnök is tagja: a szászok széleskörű autonómiát élveztek Erdélyben II. András magyar király idejétől számítva. Ez az autonómia tette lehetővé számukra, hogy virágzó városokat építsenek, és közösségük sikeres legyen Erdélyben.

Mi is egy sikeres Székelyföldet szeretnénk, és azt, hogy a román állam hivatalosan ismerje el azt a valóságot, miszerint ebben a régióban magyar nyelvű, magyar kultúrájú emberek élnek többségben.

Románia államelnöke nemcsak a román nemzetiségű emberek elnöke, hanem minden romániai állampolgáré, aki ebben az országban él. Éppen ezért felháborító és méltatlan politikai cselekedet a részéről, hogy elnökként az ország magyar nemzetiségű állampolgárai ellen uszít. Ez a megnyilvánulása számunkra egyértelművé tette, hogy nem támogatja a nyelvi és kulturális sokszínűséget, és nem támogatja a regionalizmust sem, amely fontos hajtóereje minden sikeres országnak.

Mi a továbbiakban is célnak tekintjük Székelyföld autonómiáját.

A leírtak alapján elvárjuk, hogy az államelnök vonja vissza felelőtlen nyilatkozatát és kérjen bocsánatot a magyar emberektől azért, hogy hatalmával visszaélve nyíltan uszított egy nemzeti közösség ellen.

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöksége