Wed. Jul 24th, 2024

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” – ’56-ra emlékeztünk Sarmaságon

Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök felelőssége. Mert a történelem természete ilyen: örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára. Ahogy Tamási Áron írja 1956-ról: „a kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött.”

Az ünnep tehát nem más, mint a múltunk által ránk ruházott felelősség vállalása.

Ebben a szellemiségben tartottuk meg hagyományainkhoz híven a koszorúzási ünnepségünket Sarmaságon a Pro Libertate Emlékműnél. A jelenkori embernek fontos, de ugyanakkor nehéz szerepe van, emlékeiben meg kell őriznie őseit, azok tetteit, amelyek nélkül talán még ma is egy elnyomó rezsim uralkodna fölöttünk. Mindezek mellett pedig meg kell tanulnunk emlékeinket átadni az utókor számára.

„Ma, hatvanhat év távlatából ismert és ismeretlen hősökre emékezünk, azokra, akik kiálltak a szabadságért, egy normális életért, sokszor fegyvertelenül vagy csak a maguk által készített fegyverrel mertek szembenézni a tankokkal.”-fogalmazott ünnepi beszédében, Horváth József történelem tanár, akinek szavait Tóth Ádám tolmácsolta az ünneplő közönség felé. Ezek a hősök tanúbizonyságot tettek az igazi hazaszeretetről, arról, hogy készek voltak akár a halállal is szembenézni azért, amiben hittek, azért, hogy a mindenkori ember szabadon dönthessen saját életéről!

Ünnepségünkön megtisztelt jelenlétével Simonfi Mária, az RMDSZ Szilágy megyei Szervezetének alelnöke. Kovács Tibor, Sarmaság Község alpolgármestere, Berki Edith, az RMDSZ sarmasági Szervezetének elnöke, Tóth Ádám, Szilágy megye kormánybiztosának tanácsadója, a Sarmasági Ifjúsági Tanács elnöke, a helyi tanácstestület és az egyházak képviselte, pedagógusok, diákok és a faluközösség.

Ezen az ünnepi alkalmon a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum két diákja, Kiss Nikolett és Bréda Szandra Pintér Béla ’56 él! című versét adták elő, majd ezt követően zenés összeállítás következett, Bai Zsuzsánna énekelt, őt kísérte Bai Attila, Major Arnold és Kovács Krisztián. A műsort az ünnepélyes koszorúzás követte, majd közösen elénekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. A megemlékezőket és ünneplőket szeretetvendégsékkel vártuk a Kastély dísztermében.

Tisztelet a hősöknek, tisztelet a bátraknak!

Székely Anetta