Thu. Jun 20th, 2024

,,A pozitív gondolkodás híve vagyok, és próbálok pozitív energiát átadni a gyermekeinknek”

,,…A Down Szindróma Egyesület 1999 óta működik Szilágycsehben, mondhatni, a szükség hozta létre. Abban az évben 12 sérült gyermek szülője gyűlt össze azzal a céllal, hogy valami­lyen módon segítsen gyermekén. Azt akarták, hogy csemetéik is tartozzanak valahova, ne legyen beskatulyázva az életük, és a mindennapjaikba változást hozzanak. A kezdet nehéz volt, először egy helyiséget kellett keressenek, ahol ezek a gyerekek a délelőtt folyamán együtt lehetnek, és fejlesztő tevékeny­ségeken vehetnek részt. Kaptak egy régi bölcsődévé átalakított iskolát, ezt otthonossá tették, itt találkoztak nap mint nap. Az első évben nagy volt a bizonytalanság, nem tudták, miből fogják az egyesületet fenntartani, de ahogy az idő telt, bebizonyosodott, hogy munkájuk, befektetésük, nem volt hiábavaló, és jó, segítőkész emberek, akik támogatják tevékenységüket mindig vannak, és remélhetőleg lesznek is….

Jelenleg 23 felnőttel és gyerekkel foglalkozunk, ebből néhány szilágycsehi, völcsöki, de vannak Leléből, Zilahról, Krasznáról és Koltóról is. A szilágycsehiek és a bősháziak naponta bejönnek, és résztvesznek a napi foglalkozásokon. Van köztük autista, viselkedési zavarokkal küzdő, beszéd­hibás, fogyatékos, aki baleset következtében vált azzá, és Down-szindrómás. Egyesületünkbe csak azt tudjuk fo­gadni, aki járóképes, nem kell pelenkázni, mert kevés a személyzetünk, mindössze egy szociális gondozónk és egy szociálpedagógusunk van. A legfia­talabb tagunk egy 8 éves szilágysámsoni kisfiú, a legidősebb egy 60 éves, ő Parkinson-kóros. A gyermekek nagy része félárva vagy beteg, ha a szülők meghalnak, a gyermek nehéz helyzetbe kerül, mert problémás számukra olyan helyet találni, ahova befogadnák. Ránk mindig számíthatnak, segítünk rajtuk. Ha kell ruhát, ha kell ételt adunk nekik – mondta Nagy Erzsébet, a Down Szindróma Egyesület elnöke.

….Szeretnénk egy saját otthont, ahova majd az árván maradt sérült gyerekek bekerülhetnek. Sajnos, ha majd a gyerekek magukra maradnak, az öregek otthona nem veszi be őket, mert minimum 65 éves kell legyen az, aki oda bekerül. Nemrég Szőke Annától kaptunk 14 ár telket a vár­kert mellett, arra szeretnénk felépíteni az otthont. Elkészítették a tervrajzot, a számítások szerint 65.000 euróba kerülne az intézmény, mert korszerű kell legyen, és meg kell felelnie az európai standardnak. Elő van írva, hogy külön kell legyen a fiúknak és külön a lányoknak tusoló, konyha, ebédlő, és terápiás szoba, ahol az aktivitás folyhat. Az új épületben 4 szoba lenne, és kríziscentrumként működne. Ha a szülő megbetegedne, akkor néhány napra biztonságban tudhatná itt a gyerekét.

…Néhány hét múlva jótékonysági bált tartunk, ennek is a bevé­tele az otthon felépítését támogatná – mondta Nagy Erzsébet, az egyesület elnöke, egy sérült gyermek édesanyja, aki arra kér minden segíteni tudó személyt, hogy támogassa a Respiro Ott­hon létrejöttét, mert csak összefogással, közösen lehet eredményeket elérni.”

Az egyesületről, tevékenységükről az e heti Szilágyságban olvashatnak.