Sun. Jun 16th, 2024

A pályázatíráshoz elengedhetetlen egy civil szervezet létrehozása

Az elmúlt pénteken tar­tott pályázatíró képzésen elhangzott, hogy kizárólag bí­ró­ságon bejegyzett civil szervezet pályázhat.
A civil szervezet olyan tár­sadalmi szervezet, amely nonprofit módon, a kor­mány­zattól függetlenül, önkéntes alapon a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült önszerveződés. Civil szer­ve­zetek közé soroljuk az e­gyesületeket és az alapít­vá­nyokat.

A civil szervezetek létrehozásáról részletesebben az idei Szilágyság 6. lapszámában olvashatnak.