Tue. Jul 16th, 2024

A megyében a varsolci diákok érték el a legjobb eredményt a tavalyi képességvizsgán

,,…A statisztikai adatok alapján Szilágy megyében a 2019-es képességvizsgán a legjobb eredményt a Varsolci Általános Iskola diákjai érték el 7,66-os átlaggal, őket követte a zilahi Simion Bărnuţiu Általános Iskola végzősei, akik 7,19-es átlagot értek el, majd a zsibói Octavian Goga Szakképző Líceum diákjai 7,04 médiával.

Dénes Irénke, a varsolci iskola igaz­gatónője és Boncidai Anikó, a VIII. osztály osztályfőnöknője el­mond­ta, hogy a 2018-2019-es ta­név­­beli VIII. osztályos tanulók kima­gasló eredményei az országos képesség­fel­mérő vizsgán a diák-tanár közötti, tanár-szülő közötti és — talán a legfontosabb — diák-diák közötti csapatmunkának köszönhető. A diákok sikerében nagy szerepet játszott a jól felkészült tanári gárda lelkiismeretes munkája is.

Egy olyan osztályról beszélünk, amely igazi közösségként vett részt iskolán belüli és iskolán kívüli tevékenységekben egyaránt. Tagjai voltak a varsolci néptánccsoportnak, alapemberei a CODE Kids csapatának, részesei számos iskolai projektnek, több alkalommal rendezői az is­ko­lai báloknak és díjazottjai a tantárgy­versenyeknek. A számtalan tevékenység ellenére jól gazdálkodtak az idejükkel, tudták, mikor lehet lazítani, de szem előtt tartották, hogy a célok meg­va­lósításához tanulniuk kell. A mun­ká­juk eredményeképpen a diákok a követ­kező líceumokban folytatják tanul­mányaikat: 1 tanuló filológia sza­kon (Gheorghe Sincai Pedagógia Líceum, Zilah), 1 tanuló teológia szakon (Református Wesselényi Kollégium, Zilah), 1 tanuló matematika informatika szakon (Református Wesselényi Kollégium, Zilah), 2 tanuló matematika informatika szakon (Simion Barnutiu Nemzeti Kollégium, Szilágysomlyó), 4 tanuló matematika informatika szakon (Silvania Főgimnázium, Zilah), 3 tanuló környezet tudományok szakon (Silvania Főgimnázium, Zilah) – mondta az igazgatónő.”