Fri. May 31st, 2024

A Krasznai Református Egyházközség Presbitériumának felhívása

„Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2Kor. 4,15-18


Szeretett testvéreink!

A koronavírus járvány terjedésének megelőzésére a presbitériumunk a következő határozatokat hozta, figyelembe véve az érvényben levő állami rendelkezéseket és egyházkerületünk körlevelét:

1. Mivel kevesebb mint száz fő vehet részt bármilyen összejövetelen, a vasárnapi istentiszteletek látogatását kénytelenek vagyunk korlátozni. Arra kérünk titeket, hogy az istentiszteletekbe az élő közvetítés által (online) kapcsolódjatok be, hála az Úrnak, hogy van erre lehetőség délelőtt és délután is. Az istentiszteletekre csak a presbitereket és az ifjakat várjuk, hogy a százas létszám alatt maradhassunk. Megértéseteket kérjük és köszönjük.

2. A vallásórákat, a vasárnapi iskolát, a Gyöngyvirág alkalmait, a családlátogatást és a körzeti bibliarókákat meghatározatlan időre szüneteltetjük.

3. Megtartjuk a bibliaórákat, a nőszövetségi, ifjúsági alkalmakat és a kátéórákat.

4. Keresztelőket, virrasztókat, temetéseket és házzaságkötéseket is megtartunk.

5. Ha az érvényben levő rendelkezések nem változnak, a konfirmációt is megtartjuk, a konfirmálók és csak a szüleik jelenlétében. Ezzel kapcsolatban a másodéves konfirmálók szüleit szülői értekezletre hívjuk 2020. március 18., szerdán 20 órára a templomba.

Hisszük, hogy az Úr kezében tart mindent és javunkra fordítja ezt a megpróbáltatást is. Bíztatunk mindenkit az Igével való élésre és imádkozzunk egymásért!

A Krasznai Református Egyházközség Presbitériuma