Mon. Jul 15th, 2024

A désházai fazekasság és dr. Kós Károly

Augusztus elsején nyitotta meg Szabó Attila a zilahi Sima képtárban az egész hónapban látogatható kerámiakiállítást. Az anyag az ország és Magyarország múzeumaitól, magángyűjtőktől kölcsönvett anyagokból, korabeli fényképekből, poszterekből állt össze. Dr. Kós Károly néprajzi kutatásainak köszönhetően ismerjük jobban a désházai fazekasság múltját, történetét, így bekerült a néprajzi értéktárba.

A désházi fazekasságnak már a XIX. század közepétől van írásos említése egy szilágysomlyói jegyzőkönyvben, amelyben kérik a város vezető testületét, hogy tiltsa ki a helyi vásárokból a désháziakat, mert nagy konkurenciát jelentenek a helyi fazekasok számára. Zilahon is tilos volt árulniuk. Részint érthető, mert jobb minőségű edényeket gyártottak. Ezt a tilalmat csak a XX. század elején oldották fel.

A désházaiak edényeikkel bejárták a Máramaros, Szatmár, Kolozs, Bihar megye városait, Debrecenig is eljutottak.

A kiállításon látható posztereken részletes leírást olvashatnak az edénytípusokról, az alapanyagok feldolgozásáról, és ennek előnyeiről.

A kiállítást ifjabb dr. Kós Károlynak szentelték születésének századik évfordulója alkalmával (a kalotaszegi Sztánán született 1919 augusztus 31-én), hiszen neki köszönhető e vidék fazekasságának jobb, pontosabb tudományos feldolgozása. A kiállítást megnyitó Szabó Attila is munkásságának részletes ismertetésével kezdte. Erről is részletes információ található a kiállításon.

(J.L.)