Mon. Jul 22nd, 2024

250 lej támogatás munkaszerződéssel alkalmazott diákok után

Az a munkaadó, aki a vakáció ideje alatt tanulókat, egyetemistákat alkalmaz, minden munkaszerződés után havi 250 lej pénzügyi támogatásban részesülhet.

Az igénylést csak a vakáció idejére kérhetik, maximum 60 munkanapra.

A havi pénzügyi ösztönzők olyan munkáltatók számára előnyösek, akik a következő dokumentumok alapján alkalmazzák a diákokat és egyetemistákat: egyéni határozott idejű munkaszerződés, amely egyenlő vagy kevesebb időtartamra szól, mint a vakáció ideje, a meghatározott törvény szerint lett megkötve, teljes vagy részleges időtartamra; ideiglenes munkaszerződés, ha az ideiglenes foglalkoztatás időtartama megegyezik a vakáció időtartamával vagy annál kevesebb.

A 18 éven aluli fiatalok esetében a napi 6 órás és heti 30 órás munkaidővel kötött egyéni munkaszerződés teljes munkaidőnek minősül.

A pénzügyi ösztönző előnyeinek kihasználása érdekében a munkáltatóknak a diákok és egyetemisták alkalmazásától számított 30 napon belül meg kell kötniük a megyei Foglalkoztatási Ügynökséggel az egyezményt.

A törvény szerint már a 15 éven felüliek is vállalhatnak szülői engedéllyel diákmunkát. A 16 évet betöltött fiatalok esetében ilyen beleegyező nyilatkozatra már nincs szükség, naponta maximum 6 órát dolgozhatnak, de 8 órában kell őket fizetni, és nem vállalhatnak éjszakai műszakot. Abban az esetben, ha a munkaadó részéről visszaélés történik, a fiatalnak a rendőrséghez vagy a munkafelügyelőséghez kell fordulnia.