Sun. Jan 29th, 2023

Pályázni lehet üzemanyag támoga­tásra

Január 31-ig adhatják le a gazdák pályáza­taikat a 2019-es év utolsó negyedére járó üzemanyag támoga­tására – értesít az Országos Mező­gazda­sági és Kifizetési Ügynökség. Az igény­léseket a 2019. október elseje és december. 31 között végzett mező­gazdasági munká­latokra lehet benyújtani. A mező­gazda­sági tevékenység esetében az őszi munkálatok üzem­anyag­költségeit térítik meg, az állat­tartók esetében főként azok kérhetnek támogatást, akik szarvas­marha, sertés és szárnyasok eladásával foglal­koznak, illetve külön kategória­ként a hal­tenyésztők is folyamod­hatnak segélyért. A 2019-es évre egy liter üzem­anyag után 1 lej 89 banis támogatás jár.

Sütő Attila