Sat. Jun 10th, 2023

Nincs bizonyíték arra, hogy a korona­vírus élelmi­szerekkel terjedne

Az Európai Unió élelmi­szer­bizton­sági intéz­ménye, az EFSA szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a korona­vírus élelmi­szerekkel terjedne, semmi nem támasztja alá, hogy az élelmezés a vírus terjedé­sének forrása vagy útja lehetne – írja közle­ményében az Országos Állat­egészség­ügyi és Élelmi­szer­bizton­sági Hatóság.

Hangsú­lyozzák, az élelmi­szer­ipari dolgo­zóknak – ahogyan eddig is − kezet kell mosniuk a munka meg­kezdése előtt, az élelmi­szerekkel történő érintkezés előtt és után, a hulladék kezelését, a tisztítási feladatok ellátását, étkezést és dohányzást, valamint a személyes higiéniai teendőket követően.

Minde­mellett az élelmi­szer­ipari vállalko­zá­soknak gondos­kodniuk kell az alkalma­zottak betegséggel kapcsolatos tájé­kozta­tásáról. Érdemes a higiéniai ismeretek és a személyzet hatékony felügye­letének bővítése, a megfelelő tisztító és tisztál­kodási eszközök biztosítása. A hatóság kiemeli, hogy a dolgozók fertőzött­sége az élelmi­szer­ellátási lánc meg­szakadá­sához vezethet, amely áthidalása esetenként komoly kihívást jelenthet.

Sütő Attila