Mon. May 29th, 2023

Betiltják a tiaklo­prid nevű rovarirtó szer használatát

Április 30-tól tilos lesz az Európai Unió tag­országai­ban a tiaklo­prid nevű rovarirtó szer használata, az Európai Bizottság döntése alapján nem hosszabbítják meg többé az említett növény­védő szer haszná­latára vonatkozó engedélyt.

A vegyület a Calypso és Biscaya nevű termékek hatóanyaga. Ezeket a szereket alkal­mazzák a hazai gazdák a szopogató és rágó rovarok, elsősorban a levél­tetvek ellen a repce, a burgonya és a gyümölcs­fák védelmében.

A legfrissebb kutatások szerint a neo­nikoti­noidok csoport­jába tartozó szer nem csak a méheket, de az emberi egészséget is veszé­lyez­teti, és magas koncentrá­cióban van jelen a talaj­vízben. A vizsgálatok szerint a vegyület gyengíti a beporzók immun­rendszerét és csökkenti a szaporodási képes­sége­iket.

Sütő Attila